AvalehtUudisedOmavalitsusAvalik teaveHaridusKultuur,sportEttevõtlusPuhkusSotsiaaltööGalerii
www.emhi.ee 
Avaleht  >>  Uudised
Maksu-ja Tolliameti artikkel
sisestatud November 6, 2017
Prindi    E-mail

Teavet muudatustest ning muud maksualast infot leiab

 Maksu-ja Tolliameti kodulehelt  https://www.emta.ee/et/eraklient  

 

 

„Sissetulekud hakkavad mõjutama maksuvaba tulu suurust“

Uued veeteenuse hinnad alates 01.12.2017.
sisestatud Oktoober 31, 2017
Prindi    E-mail

Anname teada, et Konkurentsiamet on kooskõlastanud 30.06.2017 esitatud ja 24.10.2017

korrigeeritud hinnataotluse oma otsusega 27.10.2017 9-3/2017-008.

Lähtuvalt ÜVVKS §141 lg 1 määrab vee-ettevõtja vastavalt ÜVVKS §142

kooskõlastatud veeteenuse hinna

60 päeva jooksul pärast hinna kooskõlastamise otsuse vastuvõtmist

ja avalikustab selle vähemalt 30 päeva

enne hinna kehtima hakkamist kohaliku omavalitsuse üksuse või vee-ettevõtja

veebilehel ning ükskord vähemalt ühes kohalikus või maakonna ajalehes.

AS Võru Vesi juhatuse otsusega hakkab muudatus kehtima alates 01.12.2017,

kliente teavitatakse vastavalt seaduses sätestatule.

 

Tulenevalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus § 141.

Veeteenuse hinna kehtestamine,

teatab AS Võru Vesi,

et alates 01.12.2017.a. kehtivad AS Võru Vesi

järgmistes teeninduspiirkondades uued veeteenuse hinnad:

Nr.

Hinna piirkond

Hind käibemaksuta

Hind käibemaksuga

 

tasu võetud vee eest füüsilistele ja juriidilistele isikutele

-    Võru linn

-    Võru vald (Kose, Sõmerpalu alevik, Võlsi, Meegomäe, Võrumõisa, Osula, Järvere, Linnamäe, Kurenurme, Hänike külad)

-    Antsla vald (Antsla linn, Kobela, ja Vana-Antsla alevikud, Lusti, Tsooru ja Kraavi külad)

-    Kanepi vald (Kanepi alevik, Põlgaste, Hurmi, Kaagvere, Magari ja Soodoma külad)

0,98 €/m3

1,18 €/m3

2.

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele ja juriidilistele isikutele

-    Võru linn

-    Võru vald (Kose, Sõmerpalu alevik, Võlsi, Meegomäe, Võrumõisa, Osula, Järvere, Linnamäe, Kurenurme, Hänike külad)

-    Antsla vald (Antsla linn, Kobela, ja Vana-Antsla alevikud, Lusti, Tsooru ja Kraavi külad)

-    Kanepi vald (Kanepi alevik, Põlgaste, Hurmi, Kaagvere, Magari ja Soodoma külad)

1,54€/m3

1,85 €/m3
Lugupidamisega   Kadri Saal
 Juhiabi 
7828 334 
AS Võru Vesi 
Ringtee 10, 65620 Võru
 voru.vesi@voruvesi.ee

 

HALDUSREFORMIST
autor: spaluguits
Prindi   

Arutati ühinemisprotsessiga seonduva kommunikatsiooni korraldamist. Otsustati:

1) Kõik omavalitsused loovad enda kodulehe juurde haldusreformi alajaotuse.

2) Materjal koondatakse Võru valla kodulehele, Lasva ja Sõmerpalu kodulehtede alajaotusest suunatakse Võru valla lehele.

3) Materjalide ülespanemise tagab Võru vald.

4) Oktoobri keskel koostatakse eraldi ühinemise leht, mis on ühtselt toimetatud ning ühes formaadis (protsessi kava, ühinemisleping, juhtide kommentaarid). Lehe toimetamise tagab Lasva vald.

5) Infot edastatakse vallavanematele ja omavalitsuste üldmeiliaadressidele. Iga omavalitsus tagab info edastamise komisjoni liikmetele jt osapooltele.

6) Eelistatud nimevariant on Võhandu vald, teine võimalus on Võru vald. Nime osas küsitakse arvamust elanikelt (elanike arvamuse väljaselgitamise raames). Mihkel Laan täpsustab, kas Võhandu valla osas on võimalik kohanimenõukoguga läbi rääkida.

7) Elanike arvamuse väljaselgitamist elektooniliselt ei tehta.

Loe edasi...Mihklilaat
sisestatud September 18, 2017
Prindi    E-mail

Mihklilaat 2017

 

Mihklilaat 2017

Sõmerpalu valla ettevõtjate ümarlaud
sisestatud September 14, 2017
Prindi    E-mail

 

Laud

 

KOV valimised 2017
sisestatud August 16, 2017
Prindi    E-mail

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2017.

Informatsioon valimiste kohta on Võru valla kodulehel http://www.voruvald.ee/valimised  

Teade
sisestatud August 2, 2017
Prindi    E-mail

Eesti Raudtee teostab Mustassaare külas asuva Sõmerpalu raudteeülesõidukoha remonti

8. augustil kell 8.00 kuni 18.00 ning


10. augustil kell 8.00 kuni 18.00. 

Remondi ajal on ülesõidukoht liikluseks suletud!

Järgmine »

 
Sõmerpalu vald