AvalehtUudisedOmavalitsusAvalik teaveHaridusKultuur,sportEttevõtlusPuhkusSotsiaaltööGalerii
www.emhi.ee 
Avaleht  >>  Uudised
SÕMERPALU VALLAVALITSUS K O R R A L D U S nr 47
sisestatud Veebruar 14, 2017
Prindi    E-mail

Sõmerpalus, 07.02.2017

           

 

Üürihindade kehtestamine

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel, annab Sõmerpalu Vallavalitsus k o r r a l d u s e:

 

1.       Kehtestada Sõmerpalu vallale kuuluvate ruumide üürihinnad ajavahemikuks 01.02.2017 kuni 30.06.2017:

 

1.1. Osula Põhikooli spordisaal, Sõmerpalu Põhikooli spordisaal -        11.- eurot/tund

1.2. Osula Põhikooli spordisaal, Sõmerpalu Põhikooli spordisaal -        15.- eurot/tund   võistluste korraldamiseks

1.3. Sõmerpalu Avatud Noortekeskus ürituste korraldamiseks -            30.- eurot

       (kuni 3 tundi)

       iga järgnev tund -                                                                     10.- eurot

 

2.       Korraldus jõustub teatavaks tegemisest.

 

3.       Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest,

esitades kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras

 

 

Aare Hollo

vallavanem   

                                                     

Toomas Lokk                                                                                   

vallasekretär

 


 
Sõmerpalu vald