AvalehtUudisedOmavalitsusAvalik teaveHaridusKultuur,sportEttevõtlusPuhkusSotsiaaltööGalerii
www.emhi.ee 
Avaleht  >>  Uudised
Käivitub hajaasustuse programm
Prindi   

Võru Maavalitsus kuulutab alates 10. aprillist 2017 avatuks hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru. Programmi eesmärk on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

 

Võru maakonnas saavad taotlusi esitada Võru, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Mõniste, Meremäe, Vastseliina, Antsla, Lasva, Misso, Varstu, Haanja valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud. Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja registrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2017.

 

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi :

1.      veesüsteemid

2.      kanalisatsioonisüsteemid

3.      juurdepääsuteed

4.      autonoomsed elektrisüsteemid

 

Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33% ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest.

Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 12. juuni 2017. a.

Täpsem informatsioon toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude kohta asub Võru maavalitsuse kodulehel http://voru.maavalitsus.ee/hajaasutuse-programm

ja  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel www.eas.ee.

 

Lisainfo: Aigi Young, Võru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist ,

tel 786 8322, 53 090923 

aigi.young@voru.maavalitsus.ee

Lisainfo: Einar Rebane, Sõmerpalu Vallavalitsuse Arendus- ja majandusspetsialist, 

tel 786 8811,56482500

einar@spalu.ee

 

 

Sõmerpalu Vallavalitsuse hajaasustuse programmi komisjoni koosseis:

l. Aare Hollo

2.Toomas Kaun

3.Kalmer Kongo

4 Einar Rebane

5.Taavi Serv

 

 

 

 
Sõmerpalu vald