AvalehtUudisedOmavalitsusAvalik teaveHaridusKultuur,sportEttevõtlusPuhkusSotsiaaltööGalerii
www.emhi.ee 
Avaleht  >>  Uudised
Uued veeteenuse hinnad alates 01.12.2017.
sisestatud Oktoober 31, 2017
Prindi    E-mail

Anname teada, et Konkurentsiamet on kooskõlastanud 30.06.2017 esitatud ja 24.10.2017

korrigeeritud hinnataotluse oma otsusega 27.10.2017 9-3/2017-008.

Lähtuvalt ÜVVKS §141 lg 1 määrab vee-ettevõtja vastavalt ÜVVKS §142

kooskõlastatud veeteenuse hinna

60 päeva jooksul pärast hinna kooskõlastamise otsuse vastuvõtmist

ja avalikustab selle vähemalt 30 päeva

enne hinna kehtima hakkamist kohaliku omavalitsuse üksuse või vee-ettevõtja

veebilehel ning ükskord vähemalt ühes kohalikus või maakonna ajalehes.

AS Võru Vesi juhatuse otsusega hakkab muudatus kehtima alates 01.12.2017,

kliente teavitatakse vastavalt seaduses sätestatule.

 

Tulenevalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus § 141.

Veeteenuse hinna kehtestamine,

teatab AS Võru Vesi,

et alates 01.12.2017.a. kehtivad AS Võru Vesi

järgmistes teeninduspiirkondades uued veeteenuse hinnad:

Nr.

Hinna piirkond

Hind käibemaksuta

Hind käibemaksuga

 

tasu võetud vee eest füüsilistele ja juriidilistele isikutele

-    Võru linn

-    Võru vald (Kose, Sõmerpalu alevik, Võlsi, Meegomäe, Võrumõisa, Osula, Järvere, Linnamäe, Kurenurme, Hänike külad)

-    Antsla vald (Antsla linn, Kobela, ja Vana-Antsla alevikud, Lusti, Tsooru ja Kraavi külad)

-    Kanepi vald (Kanepi alevik, Põlgaste, Hurmi, Kaagvere, Magari ja Soodoma külad)

0,98 €/m3

1,18 €/m3

2.

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele ja juriidilistele isikutele

-    Võru linn

-    Võru vald (Kose, Sõmerpalu alevik, Võlsi, Meegomäe, Võrumõisa, Osula, Järvere, Linnamäe, Kurenurme, Hänike külad)

-    Antsla vald (Antsla linn, Kobela, ja Vana-Antsla alevikud, Lusti, Tsooru ja Kraavi külad)

-    Kanepi vald (Kanepi alevik, Põlgaste, Hurmi, Kaagvere, Magari ja Soodoma külad)

1,54€/m3

1,85 €/m3
Lugupidamisega   Kadri Saal
 Juhiabi 
7828 334 
AS Võru Vesi 
Ringtee 10, 65620 Võru
 voru.vesi@voruvesi.ee

 


 
Sõmerpalu vald