AvalehtUudisedOmavalitsusAvalik teaveHaridusKultuur,sportEttevõtlusPuhkusSotsiaaltööGalerii
www.emhi.ee 
Avaleht  >>  Uudised
Valimiskorralduse otsused
sisestatud Juuli 1, 2017
Prindi    E-mail

VALLAVALITSUSE TEADAANNE
sisestatud Juuni 21, 2017
Prindi    E-mail

Vallavalitsuse ametnikud on kollektiivpuhkusel 26. juunist kuni 30. juulini.

 

Puhkuse ajal on vastuvõtupäevad vallas 11. juulil, 18. juulil ja 25. juulil.

 

Toimetulekutoetuse taotlust saab esitada  teisipäeval 11. juulil ja kolmapäeval 12. juulil. 

Toetuse väljamaksmine kolmapäeval 19. juulil.

 

Raamatupidajad on puhkuse ajal tööl 30. juunil, 3. juulil, 4. juulil, 5. juulil, 18. juulil, 19. juulil, 25. juulil.

Siis saab teatada veenäitusid ja maksta kommunaalmakse.

 

Sündi ja surma saab registreerida Võru Maavalitsuse kantseleis,

Jüri 12 Võru, esimene korrus (Rita Raudsik - tel 786 8333,

rita.raudsik@voru.maavalitsus.ee,

E 13-16, T N 9-12 ja 13-16, K R 9-12) või vastuvõtupäevadel vallas.

Sünni registreerimisel võtta kaasa mõlema vanema passid/ID-kaardid, abielutunnistus,

lapse meditsiiniline sünnitõend (kui on väljastatud haiglast).

Surma registreerimiseks võtta kaasa kõik surnu kehtivad dokumendid (kui abielus, siis ka abielutunnistus).

Vallalt sünni- või matusetoetuse saamiseks pöörduda vastuvõtupäevadel vallavalitsusse.

Teade
sisestatud Juuni 19, 2017
Prindi    E-mail

Võrumaal käivitub projekt, millega ühendatakse vähemalt 90% eramutest ja ärihoonetest fiiberoptilise sidekaabli võrguga.

 

Eesti Andmesidevõrk MTÜ on algatanud koostöös kohalike omavalitsustega Võrumaal projekti „Internet Koju“, mille eesmärk on ühendada vähemalt 90% potentsiaalsetest tarbijatest ülikiiret internetiühendust võimaldava fiiberoptilise sidevõrguga. Käesoleval aastal toimub projektide ettevalmistamine, aastatel 2018 - 2020 projekteerimine ja sidevõrgu ehitus.

 

Internetiühendus on sama oluline kui veevärk või elektriühendus. Järgmiseks „tiigrihüppeks“ on vaja Eesti kõigile kodudele ja ettevõtetele muuta kättesaadavaks kiire ja stabiilne sideteenus. Fiiberoptiline sidevõrk võimaldab aastakümneteks praktiliselt piiramatuid andmesidekiirused, mis toob tarbijateni praegused ja homsed digilahendused - internet, televisioon, valvesüsteemid, nutika kodu lahendused jm.

Sellest vajadusest on aru saanud ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning on algatanud meetme, millega toetatakse internetiühenduse loomist turutõrke piirkondades. Paraku on vahendid piiratud. Projekti edu eeldusteks on kohalike omavalitsuste koostöö ja võrguga liituda soovijate võimalikult suur arv.

Liitumissoovi esitamiseks on avatud veebileht internetkoju.ee, kus on võimalik kaardile märkida aadress, kuhu internetikaabel peaks jõudma. Projekti raames tuuakse fiiberoptiline kaabel majja ja kaablivõrguga liitumine läheb soovijale maksma maksimaalselt 150 eurot.

Eesti Andmesidevõrk MTÜ tegeleb ainult võrgu haldamisega. Digiteenuseid hakkavad pakkuma Eestis tegutsevad sideettevõtted pärast võrgu valmimist. Lõppteenuste valikust saab klient ülevaate sideettevõtete kodulehtedelt.

Projekti „Internet koju“ kohta saab lisainfot kodulehelt internetkoju.ee või kohalikust omavalitusest.

Võrumaa Metsaühistu INFO
sisestatud Mai 17, 2017
Prindi    E-mail

Metsameede

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus, kust toetatakse:

 • ·         kahjustatud metsa taastamist ja kahjustuse kõrvaldamist
 • ·         metsa hooldamist 
 • ·          kahjustuste ning metsatulekahju ennetamist

Taotluste esitamise tähtaeg on 29. mai – 14. juuni 2017. a

 Eelarve on 2,3 miljonit eurot.

 • Sellest 700 000 eurot on ette nähtud metsakahjustuste ennetamiseks,

kõrvaldamiseks ja kahjustatud metsa taastamiseks.

 • 1,6 miljonit eurot on metsade elujõulisuse ja

majandusliku väärtuse parandamiseks (sh hooldusraieks).

 

Taotluse saab esitada e-PRIA portaalis.

Juriidilised isikud (mikroettevõtjad ja metsaühistud)

võivad esitada taotluse ainult e-PRIAs. 

 

Kui e-PRIA portaali kasutamise võimalus puudub,

võivad füüsilised isikud ja FIEd esitada taotluse

digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel, posti teel ja Erametsakeskuse kontoris.

 

METSAMEETME taotlusi saab esitada Võrumaa Metsaühistu kontoris:

Võrumaa Metsaühistu

Pikk tn 4, Võru

 • ·         29.05
 • ·         31.05
 • ·         05.06   
 • ·         07.06
 • ·         12.06 
 • ·         14.06

 kella 09:00–16:00

Konsulent  Aarne Volkov, 529 9841

aarne.volkov@erametsaliit.ee  

 

Nõu annavad ka teised konsulendid: 

Aavo Saks, tel 518 5587, e-post aavo.saks@erametsaliit.ee 

Joel Kuusk, tel 517 4905, e-post joelksk@gmail.com 

*******************************************************************

Mais korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koostöös Maaeluministeeriumi,

SA Erametsakeskuse ja Keskkonnaministeeriumiga meetme tutvustamiseks

tasuta infopäevad: ·        

16. mail TALLINNAS (Susi hotelli seminariruumis MARTA, Peterburi tee 48, Tallinn); ·       

23. mail TÜRIL (Türi Kultuurikeskuse klaassaalis, Hariduse 1, Türi); ·       

24. mail VALGAS (Valga Kutseõppekeskuse auditooriumis, Loode 3, Valga).

Algus kõikjal kell 14:00.

Registreerimine ja täpsem info infopäevade kohta

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja kodulehel

 

Sõmerpalu vallavolikogu otsus nr.16
sisestatud Mai 3, 2017
Prindi    E-mail

"Arvamuse andmine Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu kohta"RAHVAKÜSITLUSE TULEMUSED
sisestatud Aprill 25, 2017
Prindi    E-mail

Elanike arvamuse küsitluse tulemused

23.04.2017 ja 24.04.2017 toimus  küsitlus, mille eesmärk oli välja selgitada elanike arvamus Vabariigi Valitsuse poolt algatatud kavatsusele Antsla valla, Lasva valla, Sõmerpalu valla, Orava valla, Urvaste valla, Vastseliina valla ja Võru valla ühendamiseks üheks omavalitsusüksuseks.

 • Meie vallas osales küsitlusel 1503-st hääleõiguslikust kodanikust 317 (osalusaktiivsus 21,09 %).

 • Osula Põhikoolis ja Sõmerpalu vallamajas asunud küsitluspunktides avaldas arvamust 187 hääletajat.
 • 23.04.2017 toimunud elektroonilisel hääletamisel avaldas arvamust 130 hääletajat.

Küsimusele „Kas toetate Vabariigi Valitsuse algatatud Sõmerpalu valla, Lasva valla, Võru valla, Antsla valla, Orava valla, Urvaste valla ja Vastseliina valla ühendamist üheks omavalitsusüksuseks?" vastas:

 • "JAH"  7 osalejat (2,2 % vastanutest)

 • "EI"  310 osalejat (97,8 % vastanutest)

Vallavalitsus tänab vallakodanikke, kes oma arvamust avaldasid!
KÜSITLUS ELANIKE ARVAMUSE VÄLJA SELGITAMISEKS
sisestatud Aprill 19, 2017
Prindi    E-mail

HEA SÕMERPALU VALLA ELANIK!

 

Vabariigi Valitsus on esitanud Sõmerpalu vallale määruse eelnõu,

mille kohaselt kavatsetakse ühendada üheks omavalitsusüksuseks

Antsla vald, Lasva vald, Orava vald, Sõmerpalu vald, Urvaste vald,

Vastseliina vald ja Võru vald.

 

Sõmerpalu Vallavalitsus korraldab Vabariigi Valitsuse kavatsuse kohta

elanike arvamuse välja selgitamiseks küsitluse

pühapäeval 23.04. ja esmaspäeval 24.04.

kell 10.00 kuni 18.00.

Küsitlusest saavad osaleda rahvastikuregistri andmetel Sõmerpalu valla elanikud,

kes on küsitluses osalemise päeval vähemalt 16-aastased.

 

Küsitluse sedelil on küsimus:

 

KAS TOETATE VABARIIGI VALITSUSE ALGATATUD

SÕMERPALU VALLA, LASVA VALLA, VÕRU VALLA,

ANTSLA VALLA, ORAVA VALLA, URVASTE VALLA JA

VASTSELIINA VALLA ÜHENDAMIST ÜHEKS OMAVALITSUSÜKSUSEKS?

 

Arvamuse avaldamisel saab vastata „JAH“ või „EI“.

 

Küsitluseks on avatud kaks küsitluspunkti:

 

1.     Osula küsitluspunkt  Osula koolimajas 23.04.2017

ja 24.04.2017 kell 10.00 kuni 18.00.

2.     Sõmerpalu küsitluspunkt  Sõmerpalu vallamajas 23.04.2017

ja 24.04.2017 kell 10.00 kui 18.00.

 

Küsitluses osalemiseks palume kindlasti kaasa võtta

kehtiv isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass).

 

Pühapäeval 23.04. kell

06.00 kuni 23.59

on võimalik arvamust avaldada elektrooniliselt

avades Sõmerpalu valla kodulehel

www.somerpalu.ee lingi:

 

 

 

KUTSUME TEID ÜLES KÜSITLUSES AKTIIVSELT OSALEMA

NING VABARIIGI VALITSUSE KAVATSUSE KOHTA ARVAMUST AVALDAMA!!!

 

 

« EelmineJärgmine »

 
Sõmerpalu vald