AvalehtUudisedOmavalitsusAvalik teaveHaridusKultuur,sportEttevõtlusPuhkusSotsiaaltööGalerii
www.emhi.ee 
Avaleht  >>  Uudised
HALDUSREFORMIST
autor: spaluguits
Prindi   

Arutati ühinemisprotsessiga seonduva kommunikatsiooni korraldamist. Otsustati:

1) Kõik omavalitsused loovad enda kodulehe juurde haldusreformi alajaotuse.

2) Materjal koondatakse Võru valla kodulehele, Lasva ja Sõmerpalu kodulehtede alajaotusest suunatakse Võru valla lehele.

3) Materjalide ülespanemise tagab Võru vald.

4) Oktoobri keskel koostatakse eraldi ühinemise leht, mis on ühtselt toimetatud ning ühes formaadis (protsessi kava, ühinemisleping, juhtide kommentaarid). Lehe toimetamise tagab Lasva vald.

5) Infot edastatakse vallavanematele ja omavalitsuste üldmeiliaadressidele. Iga omavalitsus tagab info edastamise komisjoni liikmetele jt osapooltele.

6) Eelistatud nimevariant on Võhandu vald, teine võimalus on Võru vald. Nime osas küsitakse arvamust elanikelt (elanike arvamuse väljaselgitamise raames). Mihkel Laan täpsustab, kas Võhandu valla osas on võimalik kohanimenõukoguga läbi rääkida.

7) Elanike arvamuse väljaselgitamist elektooniliselt ei tehta.

Loe edasi...ELANIKE ARVAMUSE KÜSITLUS
sisestatud Aprill 13, 2017
Prindi    E-mail


 • Korraldada Vabariigi Valitsuse algatatud

Antsla valla, Lasva valla, Orava valla, Sõmerpalu valla,

Urvaste valla, Vastseliina valla ja Võru valla

üheks kohaliku omavalitsuse üksuseks

ühendamise kohta elanike

arvamuse välja selgitamiseks küsitlus

23.04.2017 ja 24.04.2017  kell 10.00 kuni 18.00.

 

 • Määrata küsitluse toimumise kohtadeks:

 

1. Osula Põhikool asukohaga Osula küla

 
2. Sõmerpalu vallamaja asukohaga Sõmerpalu alevik
 

 

 

 • Korraldada Vabariigi Valitsuse algatatud

Antsla valla, Lasva valla, Orava valla, Sõmerpalu valla,

Urvaste valla, Vastseliina valla ja Võru valla

üheks kohaliku omavalitsuse üksuseks

ühendamise kohta elanike

arvamuse välja selgitamiseks

elektrooniline küsitlus 23.04.2017 kell 06.00 kuni 23.59.

 

 

Liikluspiirangu kehtetuks tunnistamine valla teedel
sisestatud Aprill 12, 2017
Prindi    E-mail

Korraldus nr.141Käivitub hajaasustuse programm
Prindi   

Võru Maavalitsus kuulutab alates 10. aprillist 2017 avatuks hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru. Programmi eesmärk on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

 

Võru maakonnas saavad taotlusi esitada Võru, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Mõniste, Meremäe, Vastseliina, Antsla, Lasva, Misso, Varstu, Haanja valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud. Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja registrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2017.

 

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi :

1.      veesüsteemid

2.      kanalisatsioonisüsteemid

3.      juurdepääsuteed

4.      autonoomsed elektrisüsteemid

 

Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33% ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest.

Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 12. juuni 2017. a.

Täpsem informatsioon toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude kohta asub Võru maavalitsuse kodulehel http://voru.maavalitsus.ee/hajaasutuse-programm

ja  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel www.eas.ee.

 

Lisainfo: Aigi Young, Võru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist ,

tel 786 8322, 53 090923 

aigi.young@voru.maavalitsus.ee

Lisainfo: Einar Rebane, Sõmerpalu Vallavalitsuse Arendus- ja majandusspetsialist, 

tel 786 8811,56482500

einar@spalu.ee

 

 

Sõmerpalu Vallavalitsuse hajaasustuse programmi komisjoni koosseis:

l. Aare Hollo

2.Toomas Kaun

3.Kalmer Kongo

4 Einar Rebane

5.Taavi Serv

 

 

 
Ohtlike jäätmete ja vanaeterniidi kogumine Sõmerpalu vallas
Prindi   

17.-22.04.2017 toimub Sõmerpalu vallas

vanaeterniidi ning ohtlike jäätmete kogumine.

 

Kogumiskohaks on Järvere külas asuv Töökoja kinnistu

 

 • Vanaeterniidi kogumine toimub:
E, K, R kell 15.00 – 18.00

T, N, L, kell 11.00 - 14.00

 

Vanaeterniidist vabaneda soovijad leiavad ise vajaliku transpordi

ning teostavad laadimise selleks ettenähtud konteinerisse.

Vahelaadimisi ei toimu.

NB! Kui on tegemist väga suure kogusega,

siis on vajalik sellest eelnevalt teada anda allolevatel kontaktidel.

 

 • Ohtlike jäätmete kogumine toimub samas kohas

ainult laupäeval kell 09.00 – 14.00

 


Ohtlike jäätmetena kogume:
 • Värvi-, laki-, liimijäätmed
 •  vanaõlid
 • lahustid
 •  olmekemikaalid
 • ravimid
 •  taimekaitsevahendid
 • elavhõbe
 • ohtlikke aineid sisaldavad pakendid


Lisainformatsioon: Sõmerpalu Vallavalitsus, tel 56482500

 

Liikluspiirangu kehtestamine valla teedel
sisestatud Märts 20, 2017
Prindi    E-mail

Korraldus nr.98Traktorite, liikurmasinate ja nende haagiste tehnoülevaatused Sõmerpalu vallas
Prindi   

04. aprill  kell

 1. 09.00 Osula Oss OÜ töökoda
                         
 2. 10.00 Sulbi töökoda
                         
 3. 12.00 Linnamäe


Hinnakiri.

 • Traktori haagis (1-teljeline)                               10 eurot
 • Traktori haagis (2-ja enama teljeline)                 15 eurot
 • Ratastraktor (kuni 75 kW)                                 20 eurot
 • Ratastraktor (alates 75 kW ja liikurmasin)           25 eurot
 • Ülevaatuskohast kojukutse                                  5 eurot
 • Eriväljakutse                                                     20 eurot


Info telefonil 782 0520  

Reino Mokrik 506 5113 

www.kagusell.ee   

e-post ulevaatus@kagusell.ee

 

« EelmineJärgmine »

 
Sõmerpalu vald