AvalehtUudisedOmavalitsusAvalik teaveHaridusKultuur,sportEttevõtlusPuhkusSotsiaaltööGalerii
www.emhi.ee 
Avaleht  >>  Uudised
Võrumaa Metsaühistu INFO
sisestatud Mai 17, 2017
Prindi    E-mail

Metsameede

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus, kust toetatakse:

 • ·         kahjustatud metsa taastamist ja kahjustuse kõrvaldamist
 • ·         metsa hooldamist 
 • ·          kahjustuste ning metsatulekahju ennetamist

Taotluste esitamise tähtaeg on 29. mai – 14. juuni 2017. a

 Eelarve on 2,3 miljonit eurot.

 • Sellest 700 000 eurot on ette nähtud metsakahjustuste ennetamiseks,

kõrvaldamiseks ja kahjustatud metsa taastamiseks.

 • 1,6 miljonit eurot on metsade elujõulisuse ja

majandusliku väärtuse parandamiseks (sh hooldusraieks).

 

Taotluse saab esitada e-PRIA portaalis.

Juriidilised isikud (mikroettevõtjad ja metsaühistud)

võivad esitada taotluse ainult e-PRIAs. 

 

Kui e-PRIA portaali kasutamise võimalus puudub,

võivad füüsilised isikud ja FIEd esitada taotluse

digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel, posti teel ja Erametsakeskuse kontoris.

 

METSAMEETME taotlusi saab esitada Võrumaa Metsaühistu kontoris:

Võrumaa Metsaühistu

Pikk tn 4, Võru

 • ·         29.05
 • ·         31.05
 • ·         05.06   
 • ·         07.06
 • ·         12.06 
 • ·         14.06

 kella 09:00–16:00

Konsulent  Aarne Volkov, 529 9841

aarne.volkov@erametsaliit.ee  

 

Nõu annavad ka teised konsulendid: 

Aavo Saks, tel 518 5587, e-post aavo.saks@erametsaliit.ee 

Joel Kuusk, tel 517 4905, e-post joelksk@gmail.com 

*******************************************************************

Mais korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koostöös Maaeluministeeriumi,

SA Erametsakeskuse ja Keskkonnaministeeriumiga meetme tutvustamiseks

tasuta infopäevad: ·        

16. mail TALLINNAS (Susi hotelli seminariruumis MARTA, Peterburi tee 48, Tallinn); ·       

23. mail TÜRIL (Türi Kultuurikeskuse klaassaalis, Hariduse 1, Türi); ·       

24. mail VALGAS (Valga Kutseõppekeskuse auditooriumis, Loode 3, Valga).

Algus kõikjal kell 14:00.

Registreerimine ja täpsem info infopäevade kohta

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja kodulehel

 

Sõmerpalu vallavolikogu otsus nr.16
sisestatud Mai 3, 2017
Prindi    E-mail

"Arvamuse andmine Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu kohta"RAHVAKÜSITLUSE TULEMUSED
sisestatud Aprill 25, 2017
Prindi    E-mail

Elanike arvamuse küsitluse tulemused

23.04.2017 ja 24.04.2017 toimus  küsitlus, mille eesmärk oli välja selgitada elanike arvamus Vabariigi Valitsuse poolt algatatud kavatsusele Antsla valla, Lasva valla, Sõmerpalu valla, Orava valla, Urvaste valla, Vastseliina valla ja Võru valla ühendamiseks üheks omavalitsusüksuseks.

 • Meie vallas osales küsitlusel 1503-st hääleõiguslikust kodanikust 317 (osalusaktiivsus 21,09 %).

 • Osula Põhikoolis ja Sõmerpalu vallamajas asunud küsitluspunktides avaldas arvamust 187 hääletajat.
 • 23.04.2017 toimunud elektroonilisel hääletamisel avaldas arvamust 130 hääletajat.

Küsimusele „Kas toetate Vabariigi Valitsuse algatatud Sõmerpalu valla, Lasva valla, Võru valla, Antsla valla, Orava valla, Urvaste valla ja Vastseliina valla ühendamist üheks omavalitsusüksuseks?" vastas:

 • "JAH"  7 osalejat (2,2 % vastanutest)

 • "EI"  310 osalejat (97,8 % vastanutest)

Vallavalitsus tänab vallakodanikke, kes oma arvamust avaldasid!
KÜSITLUS ELANIKE ARVAMUSE VÄLJA SELGITAMISEKS
sisestatud Aprill 19, 2017
Prindi    E-mail

HEA SÕMERPALU VALLA ELANIK!

 

Vabariigi Valitsus on esitanud Sõmerpalu vallale määruse eelnõu,

mille kohaselt kavatsetakse ühendada üheks omavalitsusüksuseks

Antsla vald, Lasva vald, Orava vald, Sõmerpalu vald, Urvaste vald,

Vastseliina vald ja Võru vald.

 

Sõmerpalu Vallavalitsus korraldab Vabariigi Valitsuse kavatsuse kohta

elanike arvamuse välja selgitamiseks küsitluse

pühapäeval 23.04. ja esmaspäeval 24.04.

kell 10.00 kuni 18.00.

Küsitlusest saavad osaleda rahvastikuregistri andmetel Sõmerpalu valla elanikud,

kes on küsitluses osalemise päeval vähemalt 16-aastased.

 

Küsitluse sedelil on küsimus:

 

KAS TOETATE VABARIIGI VALITSUSE ALGATATUD

SÕMERPALU VALLA, LASVA VALLA, VÕRU VALLA,

ANTSLA VALLA, ORAVA VALLA, URVASTE VALLA JA

VASTSELIINA VALLA ÜHENDAMIST ÜHEKS OMAVALITSUSÜKSUSEKS?

 

Arvamuse avaldamisel saab vastata „JAH“ või „EI“.

 

Küsitluseks on avatud kaks küsitluspunkti:

 

1.     Osula küsitluspunkt  Osula koolimajas 23.04.2017

ja 24.04.2017 kell 10.00 kuni 18.00.

2.     Sõmerpalu küsitluspunkt  Sõmerpalu vallamajas 23.04.2017

ja 24.04.2017 kell 10.00 kui 18.00.

 

Küsitluses osalemiseks palume kindlasti kaasa võtta

kehtiv isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass).

 

Pühapäeval 23.04. kell

06.00 kuni 23.59

on võimalik arvamust avaldada elektrooniliselt

avades Sõmerpalu valla kodulehel

www.somerpalu.ee lingi:

 

 

 

KUTSUME TEID ÜLES KÜSITLUSES AKTIIVSELT OSALEMA

NING VABARIIGI VALITSUSE KAVATSUSE KOHTA ARVAMUST AVALDAMA!!!

 

 

HALDUSREFORMIST
autor: spaluguits
Prindi   

Arutati ühinemisprotsessiga seonduva kommunikatsiooni korraldamist. Otsustati:

1) Kõik omavalitsused loovad enda kodulehe juurde haldusreformi alajaotuse.

2) Materjal koondatakse Võru valla kodulehele, Lasva ja Sõmerpalu kodulehtede alajaotusest suunatakse Võru valla lehele.

3) Materjalide ülespanemise tagab Võru vald.

4) Oktoobri keskel koostatakse eraldi ühinemise leht, mis on ühtselt toimetatud ning ühes formaadis (protsessi kava, ühinemisleping, juhtide kommentaarid). Lehe toimetamise tagab Lasva vald.

5) Infot edastatakse vallavanematele ja omavalitsuste üldmeiliaadressidele. Iga omavalitsus tagab info edastamise komisjoni liikmetele jt osapooltele.

6) Eelistatud nimevariant on Võhandu vald, teine võimalus on Võru vald. Nime osas küsitakse arvamust elanikelt (elanike arvamuse väljaselgitamise raames). Mihkel Laan täpsustab, kas Võhandu valla osas on võimalik kohanimenõukoguga läbi rääkida.

7) Elanike arvamuse väljaselgitamist elektooniliselt ei tehta.

Loe edasi...ELANIKE ARVAMUSE KÜSITLUS
sisestatud Aprill 13, 2017
Prindi    E-mail


 • Korraldada Vabariigi Valitsuse algatatud

Antsla valla, Lasva valla, Orava valla, Sõmerpalu valla,

Urvaste valla, Vastseliina valla ja Võru valla

üheks kohaliku omavalitsuse üksuseks

ühendamise kohta elanike

arvamuse välja selgitamiseks küsitlus

23.04.2017 ja 24.04.2017  kell 10.00 kuni 18.00.

 

 • Määrata küsitluse toimumise kohtadeks:

 

1. Osula Põhikool asukohaga Osula küla

 
2. Sõmerpalu vallamaja asukohaga Sõmerpalu alevik
 

 

 

 • Korraldada Vabariigi Valitsuse algatatud

Antsla valla, Lasva valla, Orava valla, Sõmerpalu valla,

Urvaste valla, Vastseliina valla ja Võru valla

üheks kohaliku omavalitsuse üksuseks

ühendamise kohta elanike

arvamuse välja selgitamiseks

elektrooniline küsitlus 23.04.2017 kell 06.00 kuni 23.59.

 

 

Liikluspiirangu kehtetuks tunnistamine valla teedel
sisestatud Aprill 12, 2017
Prindi    E-mail

Korraldus nr.141« EelmineJärgmine »

 
Sõmerpalu vald