AvalehtUudisedOmavalitsusAvalik teaveHaridusKultuur,sportEttevõtlusPuhkusSotsiaaltööGalerii
Alamenüü
Arengukavad
Eeskirjad
Eelarve
Palgaandmed
Majanduslike huvide deklaratsioonid
Planeeringud
Üldplaneering
Dokumendid
Blanketid
Majandusaasta aruanne
Õigusaktid
Ametijuhendid
Projektid
Põhimäärus
 
Avaleht  >>  Avalik teave  >>  Arengukavad

 

Sõmerpalu valla arengukava 2010-2021 uus redaktsioon

Sõmerpalu valla arengukava muutmine määrus nr.3 27.04.2017

Sõmerpalu valla tegevuskava 2017-2021

Sõmerpalu valla eelarvestrateegia 2016-2019

Sõmerpalu valla tegevuskava 2016-2019

Valla  arengukava  tegevuskava  2016-2019 ja
eelarvestrateegia  2016-2019 kinnitamine - määrus nr.13

Valla eelarvestrateegia  2016-2019 -otsus nr.29

Valla  tegevuskava 2016  -2019 -otsus nr.30

Sõmerpalu vallavolikogu 19.06.2014  -määruse nr.6
"Sõmerpalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arengukava aastateks 2014-2026" muutmine -määrus nr.12
 

Valla arengukava muutmine -1 lugemine
ja „Sõmerpalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arengukava aastateks  2014-2026“ muutmine - 1 lugemine

 

Lasteaia arengukava kinnitamine

Lasteaia arengukava 2014-2017

Eelarvestrateegia  2015-2018

Sõmerpalu valla tegevuskava 2015-2018

Sõmerpalu valla arengukava 2006-2018

Sõmerpalu valla arengukava 2006-2018 kinnitamise määrus

Sõmerpalu Põhikooli arengukava 2012 - 2016

Sõmerpalu piirkonna arengukava 2008-2013

Osula Külaseltsi arengukava 2005 - 2010

Määrus "Valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava kinnitamine"

84HK11 - seletuskiri Sõmerpalu mõisa pargi hoolduskava KIK

Sõmerpalu valla ÜVK arengukava

Sõmerpalu valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arengukava aastateks  2014-2026 määrus

Sõmerpalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2014 – 2026

Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava  2015 – 2020“ vastuvõtmise määrus

Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava 2015 - 2020 

 

 

 


 
Sõmerpalu vald