AvalehtUudisedOmavalitsusAvalik teaveHaridusKultuur,sportEttevõtlusPuhkusSotsiaaltööGalerii
Alamenüü
Sotsiaalhoolekanne
Toetused
Hooldekodu
Perearstid
Blanketid
 
Avaleht  >>  Sotsiaaltöö  >>  Sotsiaalhoolekanne

 

TÖÖTAJAD 
                
  • Sotsiaaltöö- ja lastekaitse  spetsialist
Piret Vaher
piret@spalu.ee                                                   8.00 - 16.00    
Tel. 786 8807;5184297 
              
  • Hooldekodu  juhataja
Lenhard Ermel
somerpalu.hk@gmail.com                                     8.00 - 16.00 
Tel. 789 6322; 53043127
                 
  • Tugiisik
Ene Andrejev
ene.andrejev@spalu.ee                                        8.00 - 16.00
Tel. 5329 2574
 
  • Registripidaja-sotsiaaltöötaja
Maria Saarme
maria@spalu.ee                                                 8.00 - 16.00
Tel.786 8804
 
  • Avahooldustöötaja
Tiia Rahula
tiia@spalu.ee                                                     8.00 - 16.00
Tel.510 7662

 

Sotsiaalhoolekande ülesanded
Sotsiaalhoolekande ülesanded on isikule ja perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks,

kõrvaldamiseks või kergendamiseks  abi  osutamine sotsiaalteenuste ja – toetuste kaudu ning

sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

Eestkosteasutusena tuleb vallavalitsusel tagada sotsiaalsete erivajadustega inimeste kaitse 

(lapsed, puuetega inimesed, vanurid kinnipidamiskohast vabanenud).

Igapäevatöö  on:
- klientide vastuvõtmine ja nõustamine
- hooldaja määramine ja hooldajatoetuse vormistamine
- toimetulekutoetuse vormistamine
- kodukülastused
- koostöö koolide, hooldekodu, lasteaia, politsei ja teiste asutustega

                        
 
Sõmerpalu vald