RAHVAKÜSITLUSE TULEMUSED
sisestatud Aprill 25, 2017

Elanike arvamuse küsitluse tulemused

23.04.2017 ja 24.04.2017 toimus  küsitlus, mille eesmärk oli välja selgitada elanike arvamus Vabariigi Valitsuse poolt algatatud kavatsusele Antsla valla, Lasva valla, Sõmerpalu valla, Orava valla, Urvaste valla, Vastseliina valla ja Võru valla ühendamiseks üheks omavalitsusüksuseks.Küsimusele „Kas toetate Vabariigi Valitsuse algatatud Sõmerpalu valla, Lasva valla, Võru valla, Antsla valla, Orava valla, Urvaste valla ja Vastseliina valla ühendamist üheks omavalitsusüksuseks?" vastas:Vallavalitsus tänab vallakodanikke, kes oma arvamust avaldasid!