LP. VŐRU VALLA ELANIKUD!
sisestatud Detsember 8, 2017ALATES 02.01.2018 AASTA TOIMUB IGAPÄEVASELT ELANIKE VASTUVÕTT
VÕRU VALLAMAJAS.

 

SOTSIAALTÖÖ SPETSIALISTIDE VASTUVÕTUD PIIRKONDADE KESKUSTES

TOIMUVAD ALATES 09.01.2018 ALLJÄRGNEVATEL AEGADEL:

 

LASVA ENDISES VALLAMAJAS:       

TEISIPÄEVITI 9.00 -12.00

NELJAPÄEVITI  13.00 -16.00

 

ORAVA ENDISES VALLAMAJAS:               

TEISIPÄEVITI 13.00 – 16.00

NELJAPÄEVITI 9.00 – 12.00

 

SÕMERPALU ENDISES VALLAMAJAS:                  

TEISIPÄEVITI 9.00 -12.00

NELJAPÄEVITI  13.00 -16.00

 

VASTSELIINA ENDISES VALLAMAJAS:

TEISIPÄEVITI  9.00 – 12.00 JA 13.00 – 16.00

NELJAPÄEVITI  9.00 – 12.00 JA 13.00 – 16.00

 

Piirkondade keskustes toimub elanike esmane nõustamine

ning võimalik on esitada avaldusi sotsiaaltoetuste

ja sotsiaalteenuste taotlemiseks, vastavalt kehtivatele kordadele.

Vallavalitsuse poolt esitatud arvete sularahas maksmise võimalus

korraldatakse sotsiaaltöö spetsialistide ja/või kassapidaja abil.

Täpsem informatsioon jaanuaris.

 

NB! Avalduste esitamiseks palume kaasa

võtta isikut tõendav dokument.

                                                                                 

Täiendav info:           

Angela Järvpõld

53 038 110